A FEW CONSIDERATIONS REGARDING DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE TRANSBORDER TOURISM. CASE STUDY: BIHOR - HAJDÚ-BIHAR COUNTY

Emanuela Iulia HENŢ

Abstract


Euro regionalization concept, namely Euroregion is no more an innovative topic, but a common one. This is the case of Bihor - Hajdú-Bihar Euroregion, we are dealing with in this paper. The objectives for establishing this cross-border structure are multiple, but the present paper will deal only with recreational tourism implemented by the two neighbouring counties on the western border of Romania and eastern border of Hungary, Bihor County and Hajdú-Bihar County, forming a united structure since 2002.

Keywords


Euroregion; recreational tourism; cross border touristic potential; territory

References


1. Ilieş, Al. (2003) România între milenii. Frontiere, areale frontaliere şi cooperare transfrontalieră, Editura Universităţii din Oradea.

Ilieş, Al. (2004) România. Euroregiuni, Editura Universităţii din Oradea.

Miclea, M. (2000) Mic lexicon de cadastru şi carte funciară, Editura AllBeck, Bucureşti, p. 115-116.

Neguţ S. (1998), Euroregiuni, in Revista Română de Geografie, Tom 42, Editura Academiei Române, Bucureşti.

Pitchford Susan R. (1995), Ethnic tourism and nationalism in Wales, in Annals of Tourism Research, Elsevier, vol. 22, issue 1, p. 35-52, http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(94)00068-4.

Popoviciu, Gabriela (2007), Starea mediului în Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar, în contextul aderării la Uniunea Europeană, nepublicată.

Racherla P., Hu C. (2010), A social network perspective of tourism research collaborations, in Annals of Tourism Research, Elsevier, vol. 37, issue 4, Oct., p. 1012-1034, http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2010.03.008.

Radocz, L., Bujdosó, Z., Radics, Z., Kozma, G., Gábor, I., Stelli, T., Jankovics, L. ş.a. (2005) A nemzeti fejlesztési hivatal részére az országos fejlesztéspolitikai koncepcióhoz a Váti Kht. által kiadott tematika alapján készített regionális helyzetelemzés - Észak-Alföldi Régió (Studiu de caz asupra regiunii Észak-Alföldi, efectuat pe baza concepţiei naţionale de dezvoltare pentru Institutul Naţional de Dezvoltare, pe baza tematicii elaborate de Váti KHT), Biroul Naţional de Dezvoltare Regională, Debrecen.

Smith W. W., Pitts R. E., Litvin S. W (2012), Travel and leisure activity participation, in Annals of Tourism Research, Elsevier, vol. 39, issue 4, Oct., p. 2207-2210, http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2012.07.008.

Süli-Zakar, I., Horga, I. (2006) Regional development in the Romanian-Hungarian in vol. Cross-border Space – From National to European Perspective, Debrecen.

Süli-Zakar, I., Czimre, Klára (editors) (2001) Carpathian Euroregion: Borders in the Region – Cross-border Co-operation, Debrecen.

Szatmári, Magdolna (2006) Access ways to Debrecen, in vol. Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective, Debrecen.

Teperics, K. (2006) Roots of the joint human resource development in Debrecen and Oradea, in vol. Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective, Debrecen.

Tömöri, M. (2006) The role of Shoping Tourism in Debrecen, in vol. Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective, Debrecen.

Tóth, G. (2004) Regional differences in development level land spatial structure in the unifying union, in vol. Cross-border Co-operations – Schengen Challenges, Debrecen.

Zainea, I. (2006) The Romanian-Hungarian border as an integrated factor in the European Union, in vol. Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective, Debrecen.

* * * Legea nr. XXI din 1996 privind administraţia publică locală a Ungariei.

* * * (2002) Nemzeti, etnikai kisebbsegek Hajdú-Bihar megyeben, Köspönti Státisztikái Hivátal, Debrecen.

* * * (2006) Natural values in the Észak-Alföld region - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatόság.

* * * (2004-2006) Proiectul „Dezvoltarea turistică frontalieră în Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar” şi Proiectul „Unitate şi diversitate în turismul Euroregiunii Bihor- Hajdú-Bihar” - Camera de Comerţ şi Industrie Bihor şi Agenţia de Dezvoltare a judeţului Hajdú-Bihar, Camera de Comerţ şi Industrie Hajdú-Bihar.

* * * (2003) Proiect Phare CBC/2003 “Culoar româno-maghiar de conservare a biodiversităţii” - Agenţia de Protecţia Mediului Oradea şi Direcţia Silvică Bihor.

* * * (1997-2006) Acordul de Asociere al Euroregiunii Bihor - Hajdú-Bihar; Statutul de constituire a Euroregiunii Bihor - Hajdú-Bihar; Raportul de mediu al Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar/2003 - Biroul Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.

www.nationalgeographic.com, accessed at 13.03.2013.

http://www.oradea.ro/content/downloads/Programe%20locale/EUROREGIUNEA_BHB.doc, accessed at 13.03.2013.

www.kotikvf.kvvm.hu/hulladekgazdalkodas, accessed at 20.03.2013.

www.euroregiuni.ro, accessed at 13.03.2013.

www.hortobagyi nemzeti park.hu, accessed at 20.03.2013.

www.debrecen.hu, accessed at 20.03.2013.

www.dktm.regionalnet.org, accessed at 20.03.2013.

www.carpathianfoundation.org, accessed at 20.03.2013.

www.wikipedia.org/wiki/Hajdú-Bihar_megye, accessed at 20.03.2013.


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.