THE CULTURAL LANDSCAPE OF MOLDOVIȚA VALLEY – A PREDOMINANTLY RURAL TOURIST RESOURCE IN TRANSFORMATION

Otilia-Elena VICOL

Abstract


The purpose of the present article is to analyze the cultural landscape of the Moldoviţa Valley in an interdisciplinary manner. Thus, it was possible the identification on field of a certain number of peculiarities and discrepancies that characterize the current state of Moldovița Valley cultural landscape. The article is rather conceived as a diagnosis avoiding to actively advocate on the idea of preserving the landscape, as the landscape it is perceived more as a living organism. Far from being a comprehensive approach, the study brings some final remarks and suggestions concerning some aspects related to landscape dynamics in order to provide a sustainable approach.


Keywords


cultural landscape, Moldovița Valley, rural tourism

References


Abutnăriței, P. (2011), Considerații asupra unor elemente de arhitecura populară din Bucovina –Specificul arhitecturii locuințelor din comuna Poiana Stampei, Editura AXA, Botoșani

Antrop, M., (2005), Why landscapes of the past are important for the future, Landscape and Urban Planning 70, pp. 21-34, http://www.scribd.com/doc/8436/Antrop-M-2005-Why-landscapes-of-the-past-are-important-for-the-future, April 2013

Bell, S. (1993) Elements of Visual Design in the Landscape, E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, Boundary Row, London, England.

Butler, R., Hall, C.M., Jenkins, J. (1998) Tourism and Recreation in Rural Areas, Ed. John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester

Cândea, M., Bran F., Cimpoeru I., (2005), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Univ. Bucureşti

Centrul Județean de Conservare și Valorificarea Tradiției și Creației Populare Suceava, Lista Creatorilor populari, http://www.creatiepopulara.suceava.ro/creatie.htm, April 2013

Convenția Europeană a Peisajului, http://www.cimec.ro/Monumente/ConventiaEuropeanaapeisajului.htm, April 2013

Crăciun, I., C., (2012), Peisaje culturale din Dealurile Someșului Mare, Univ. Babeș - Bolyai, teză de doctorat, rezumat, http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/geografie/Craciun_Ileana_RO.pdf, June, 2013

Dewailly, J. M. (1998) Images of heritage in rural regions, in Tourism and Recreation in Rural Areas, Ed. John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester

Drăguţ, L. (2000), Geografia peisajului, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Gogonea, M. R. (2007), Posibilitățile de integrare a produslui turistic rural pe piața turistică, în Journal of Tourism, nr. 3, pp. 29-35

Herseni, T. (1980), Cultura psihologică romanească, Editura Stiințifică și Enciclopedică, București

Jula, N., Mănăsireanu, V. (1969) Tradiții și obiceiuri românești: anul nou în Moldova și Bucovina, Editura Pentru Literatură, București

Mac, I. (1990), Peisajul geografic. Conținut și semnificație științifică, Editura Terra, XXII (XLII), 1-4, Bucureşti

Marcucci, (2000), Landscape history as a planning tool, Landscape and Urban Planning 49, pp. 67‒81.

Moldoveanu, G.C. (2002), Bucovina: onomastică și istorie, Conferințele Academiei Române, Ciclul Limba Română și relațiile ei cu istoria și cultura românilor, Editura Academiei Române, București

Nedelea, Al., 2007, Promovarea și dezvoltarea turismului în comunele Vatra Moldoviței și Moldovița – studiy bought online from http://www.turisminbucovina.ro/, in 2008

Nistoreanu, P. (1999), Turismul rural: a afacere mică cu perspective mari, Editura Didactică şi Pedagogică

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Est, (2009), Bucovina - un peisaj cultural în transformare, http://alexandrusenciuc.files.wordpress.com/2011/02/brosura-manastirea-humorului-peisaj-cultural.pdf, April 2013

Petrescu, P. (1969), Arhitectura în Arta populară românească, Bucureşti, Editura Academiei

Pușcașu V., (2004), Mize și provocări turistice, în Vatra Moldoviţei – spaţiul şi timpul patrimoniului stabil şi dinamic, Editura Univ. Suceava

Zăvoianu, I., Alexandrescu, M., (1994) Preocupări legate de studiul peisajului, Revista Geografică, I, Bucureşti


Full Text: PDFCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.