No 3 (2007)

Table of Contents

MAKING HOTEL RESERVATIONS ONLINE: A CONTENT ANALYSIS OF U.S. TRAVELERS’ COMMENTS PDF
Cristian MOROSAN, Miyoung JEONG 5-10
E-PROCUREMENT AS AN INSTRUMENT FOR HOTEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PDF
Lidija Pulevska IVANOVSKA 11-15
APRECIERI ASUPRA FENOMENULUI TURISTIC RURAL PDF
Puiu NISTOREANU 16-23
GLOBALIZAREA, UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI TURISMUL PDF
Gabriela-Liliana CIOBAN 24-28
POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE A PRODUSULUI TURISTIC RURAL PE PIAŢA TURISTICĂ EUROPEANĂ PDF
Manuela Rodica GOGONEA 29-35
POLITICI DE SPRIJINIRE A ECOTURISMULUI ÎN PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI PDF
Carmen NASTASE 36-40
CONTRIBUŢIA TURISMULUI ÎN PROCESUL CREŞTERII ECONOMICE PDF
Dumitru NICOLETA 41-47
COMENSURAREA TURISMULUI ÎN VIZIUNEA DEZVOLTĂRII DURABILE PDF
Ruxandra ANDREI, Manuela Rodica GOGONEA 48-53
DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI TURISM DURABIL PDF
Carmen NASTASE 54-57
PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A TURISMULUI ROMÂNESC PDF
Carmen BOGHEAN 58-62
ROLUL TURISMULUI ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST PDF
Ştefăniţă ŞUŞU 63-66


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1844-2994